Igelkottar

Erinaceus Europaeus

Förekomst

Igelkotten vi känner igen ifrån trädgårdar och parker här i Sverige finns även i öster ut längs lövskogsbältet fram till mellersta Sibirien och eventuellt i lövskogarna i Asiens fastland.
I Sverige förekommer igelkotten främst söder om gränsen (se bilden nedan), men efter inplanteringar finns de mer utbrett i landet. Även på Gotland och Öland finns det igelkottar.
Igelkotten i Sverige Under den senare tiden har igelkotten börjat spridas norrut. Om det är en extremt kall vinter kan flera års koloniseringsförsök förstöras eftersom igelkottarna inte klarar av kylan. Många igelkottar dör även i trafikolyckor (oftast allvarliga för igelkotten men inte för människan). Under de senaste 20 åren har igelkottarna minskat kraftigt och är sedan 1968 totalfridlyst i hela Sverige.
Igelkotten trivs i skogsbryn, kring åkermarker, lantgårdar, trädgårdar, parker, bland- och lövskogar.

Boende och föda

Under sommaren har igelkottarna löv- och mossklädda bon under ex. trädrötter, utan för boet ligger den gärna och solar i timmar. På vintern bor igelkottarna gärna i löv- och jordhögar eller under marken i isolerade hål, medan de sover. Är det en väldigt kall vinter kan de frysa ihjäl.
Ibland kan man höra igelkottarna fräsa, snörvla och fnysa, speciellt vid hanarnas oblodiga kämpalekar under parningstiden.
Blir en igelkott skrämd eller utsatt för smärta kan man höra ett gällt skrik. Igelkottarna äter sällan vegetabilier, men gärna sniglar, maskar, insekter (och insektslarverna), även reptiler, amfibier och döda djur slinker ner. Men man ska inte mata igelkottar med vanlig mjölk eftersom deras magar inte kan smälta den, så de får magproblem och i värsta fall kan de dö.

Fortplantning

Eftersom igelkotten går i vinterdvala, oktober till mars/april, börjar inte parningssäsongen förrän april/maj och fortsätter t o m juli. Ungarna föds oftast i ett löv- och mossbäddat bo mellan maj och augusti. Skulle den första kullen förolyckas kan igelkottarna få en till, vanligast är att igelkottarna får 3-4 ungar per kull. Mamman diar ungarna i sex veckor efter födseln men redan efter 21 dagar kan ungarna äta fast föda. Efter sex veckor flyttar ungarna hemifrån och är fullvuxna efter tre månader.
Igelkotten kan leva i upp till tio år.

Utseende

På ovansidan har Igelkottar ca 15 000-16 000 taggar som är 2-3cm långa. De kan användas när faror närmar sig eftersom igelkotten då rullar ihop sig till en boll och skyddar då undersidan och huvudet.
Kroppslängden är runt 20-30 cm och svansen bara 2,5-5 cm. Igelkotten kan väga mellan
600-1400g beroende på säsong och tillgången på mat. Är det en lång sommar äter den mer.
När en igelkott tvättar sig spottar den på ryggen så det sjunker in under taggarna.

Aktivitet

Om du vill se igelkotten när den är ute och letar mat bör du leta vid skymningen, midnatt och i gryningen eftersom den helst är vaken då, men även på dagen kan man se dem.
I skymningen, vid midnatt och i gryningen brukar igelkottarna gå bestämda vägar och områden för att leta mat. De går samma väg kväll efter kväll och letar.
Igelkotten gillar att gå i vatten och kan simma om det skulle behövas.