Kottar

Vad är kottar?

Kottarna är barrträdens honblommiga frökapslar och för olika arter ser kottarna olika ut.
Tallen har ganska små och rundare kottar med hårdare fjäll än ex. granen som har avlånga och mycket mjukare fjäll.
På de flesta gransorterna växer kottarna först rakt upp men böjer sig sedan neråt för att sist falla av i ett stycke.
När träden fäller kottarna är de öppnade och har frön på sina fjäll.

Utseende

Storleken varierar oerhört mellan de olika arterna, en del är små och runda medan andra är långa och smala. Vissa kottar väger bara ett par gram medan andra kan väga ett par kilo.
Alla kottar består av överlappande fjäll som skyddar fröna och har en brun- och eller rödaktig nyans.

Grankottar

Efter granens pollinering växer kottefjällen ut och sedan vänder sig kotten nedåt och får en brunaktig färg. Granens kottar är mogna redan första hösten och fröna släpps ut under senvintern och vårens torra, soliga dagar. 95% utav alla frön som släpps ut har möjlighet att börja gro.

Tallkottar

För tallkotten tar det nästan två år innan den är färdig att släppa sina frön.
Precis som granens kottar släpper tallkottarna ut fröna på soliga, torra senvinterdagar .
Tallfröna är näringsrika och många mindre djur och fåglar tycker om dem.
Precis som granen har tallfröna 95% hög grobarhetsprocent.